Renditav toode Rendi hind €/päev Kasutusotstarve
Mullafrees HB 585 25 Aiamaa harimine
Muruõhutaja LB 540 29 Muru õhutamine ja samblaeemaldus
Oksapurustaja GE 250 S 25 Okste, mätaste ja pehme taimse materjali purustamiseks
     
Pinnasepuur BT 130 (ilma puurita) 25 Aiapostide paigaldamine, pinnase puurimine
Pinnasepuuri puur 120x695 mm 10 Aiapostide paigaldamine, pinnase puurimine
Pinnasepuuri puur 200x695 mm 15 Aiapostide paigaldamine, pinnase puurimine
Pinnasepuuri puuripikendus 45cm 5 Võimaldab puurida sügavamaid auke
     
AKUSEADMED    
Kettsaag MSA 160 C-BQ Akutoitega juhtplaat 30 cm 30 Akutoitega kettsaag, ideaalne aia- ja ehitus töödeks ning töödeks müratundlikes piirkondades.Järjestikune tööaeg ühe laadimiskorraga 35 minutit. Aku laadimisaeg 30 min = 70%, 60 min =100% 
Hekipügaja HLA 65 Akutoitega, lõiketera 50 cm 30 Akutoitega hekipügaja. Ideaalne nii kõrgete, kui ka madalate hekkide pügamiseks. Pikk toruühendus annab piiramatud võimalused. Järjestikune tööaeg ühe laadimiskorraga 80 minutit. Aku laadimisaeg 30 min = 70%, 60 min =100% 
Murutrimmer FSA 65 Akutoitega, 2 mm trimmitamiil 25 Akutoitega murutrimmer. Ideaalne aiaäärte, kraavipervede ja muu muru trimmerdamiseks. Järjestikune tööaeg ühe laadimiskorraga 60 minutit. Aku laadimisaeg 30 min = 70%, 60 min =100% 

NB! Rendiseadmed on saadaval ainult HAAPSALU esinduskeskuses! 

Kõikide rendiseadmete tagatisraha summa on 200€

Et kindel olla seadme saadavuses, broneeri endale seade eelnevalt! info@profikeskus.ee

MIKS RENTIDA?

Mul on väga harva seadet vaja!
Tihti leiame ennast olukorras, kus mõni töö vajab tegemist, kuid töö teostamiseks seade puudub. Samas taolist tööd ei tule ette tihti. Siinkohal on mõistlik lahendus seade Profikeskusest rentida. Nii ei pea seadet endale soetama ning kõik vajalik seadmega töötamiseks on võimalik samuti Profikeskusest soetada.

Ma ei ole kindel, millist seadet mul täpselt vaja on!
Erinevate tööde jaoks on erinevad seadmed. Seega, kui kogemused puuduvad, millist seadet vaja läheb, siis on hea võimalus kasutada Profikeskuse rendiseadmeid. Hiljem kui olete otsuse langetanud, saate vastava seadme koos vajaliku lisa- ja turvavarustusega Profikeskusest osta. Kindlasti saate Profikeskusest asjakohast lisanõu otsuse langetamisel.

MIKS RENTIDA AKUSEADE?

Akuseadmel on mitmeid eeliseid.
Puudub vajadus käivituseks, lihtsalt vajuta päästikut ja masin töötab. Puudub vajadus segukütte kasutamiseks – puudub ka oht vale kütuse kasutamise osas. Madal müratase. Pikk tööaeg ühe laadimiskorraga ja piisav võimekus. Loodussäästlik töötamine.

RENDITINGIMUSED

 • Et rendiseadet rentida, selleks sõlmitakse Rendileping rentija ja Profikeskuse vahel
 • Rentnikul on vaja esitada isikut tõendav dokument (ID-kaart , pass või autojuhiload) ja tagatisraha olenevalt renditava seadme väärtusest, mis makstakse rentnikule tagasi seadme tagastamisel.
 • Rendileping kehtib päevast, millal seade väljastatakse rentnikule, päevani, millal see tagastatakse Profikeskusele, ülalmainitud päevad kaasa arvatud.
 • Rendiaega arvestatakse 6 päeva nädalas, kui seda pole teisiti fikseeritud. 
 • Renditasu on hinnakirjajärgne.
 • Renditasu makstakse ette 
 • Renditasu ei sisalda transporti, montaazi, kütust. Profikeskus peab väljastama töökorras ja testitud seadme. Pretensioonid seadme töökorras oleku kohta tuleb teha ühe ööpäeva jooksul.
 • Rendilepingu kehtivuse korral ühe kahe nädala sooritatakse osamaksud 14 päevase perioodi järgi, kui sellest pole eelnevalt teisiti kokkulepitud.
 • Profikeskus ei vastuta kulude eest, mis tekivad rentnikule seadme puudulikust hooldusest või oskamatust ümberkäimisest rendi ajal.
 • Profikeskus ei vastuta rendiseadme rikkest tuleneva võimaliku rentnikule tekkiva kahju eest. (töö valmimise tähtaja venimine või muu taoline)
 • Profikeskus ei vastuta tööohutuseeskirjadest kinnipidamise eest renditud vara kasutamisel ning samuti kahjude eest, mis renditud vara võib retnikule tekitada.
 • Rentnik kinnitab allkirjaga rendilepingul, et on tutvunud renditavate tööriistade ohutusnõuete ja kasutusjuhenditega.
 • Kui seade rendi ajal kas hävib või varastatakse, peab rentnik tasuma rendileandjale sama seadme uushankehinna.
 • Rentnik peab seadme tagastma puhastatult, vastasel korral puhastab rendileandja seadme rentija kulul.
 • Rentnikul ei ole õigus ilma rendileandja kirjaliku loata edasi loovutada rendilepingut või selle alusel renditud seadmeid kolmandale isikule.
 • Kui rentnik rikub antud lepingu tingimusi, on rendileandjal õigus leping tühistada ja seadmed tagasi võtta ilma rentija nõusolekuta. Rentnik kannab kõik kulud, mis tekivad rendileandjale seoses rentnikupoolse lepingu tingimuste mittetähtaegse või mittevastava täitmisega, samuti viiviste sissenõudmistega tekkinud kulutused rendileandjal või kolmamdal isikul.
 • Rendilepingut puudutavad vaidlusalased küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.