Olgu selleks hekipügaja, mootorsaag või puhur, iga STIHLi tööriist on ehitatud toetudes aastakümnete pikkusele aia- ja metsatööriistade arendamise ja kasutamise kogemustele.

Iga tööriist sobib kõige paremini nendeks töödeks, milleks ta on mõeldud. Et lihtsustada Teie töid ning toimetusi ja pakkuda lahendusi tööks, jagame Teile oma teadmisi ning kogemusi selles vallas. Nii panimeoleme sellistes artiklites kokku pannud mitmeid kasulikke nippe ja nõuandeid, mis lihtsustaksid Teie töid.

 

Meie soovitused akutööriistadega töötamisel

1. Puhtad tööriistad vajavad vähem energiat: Kui kogu mustus on tööriistalt eemaldatud ning see töötab takistusteta – näiteks akusae puhul on juhtplaat puhas ning kett korralikult õlitatud või trimmeri trimmipea pöörleb vabalt – on masina töötamisel vähem masinasisest hõõrdumist. See tähendab, et masina töötamisel kulub vähem energiat. Sellega vähendatakse seadme komponentide kulumist. Mootoril ning erinevatel masinaosistel on vähese hõõrdumise tõttu kergem ringi käia, mis omakorda võimaldab ühe akutäiega kauem tööd teha.

2. Laske niisketel või märgadel akudel korralikult ära kuivada: Kui Teie aku saab töötamisel märjaks või mustaks, tuleb see lihtsalt puhastada ning kuivatada. Selleks lülitage seade välja, eemaldage aku ning puhastage see niiske lapiga. Seejärel pange aku kuiva ja varjulisse kohta kuivama. Kuivamise ajal ei tohi panna midagi aku avaustesse ega ühendada ühtegi asja aku metallist ühendusklemmidega. Kui aku metallist ühendusklemmid on määrdunud, puhastage need ettevaatlikult pehme harjaga. Sama kehtib ka laadijate kohta.

3. Mõista oma aku laadimisindikaatorit:

Akul asetsevad neli LED-tulukest näitavad tavaolukorras aku laadimistaset, kuid samas on võimelised näitama ka muud informatsiooni, kui akus või seadmes on mõni viga. Et indikaatorilt infot saada, piisab vaid indikaatornupu vajutamisest. LEDid lähevad umbes 5ks sekundiks põlema näidates aku laadimistaset. Kui ainult üks LED vilgub roheliselt, tähendab see, et aku on tühi. Rohelised LEDid näitavad ka aku laadimistaset, kui akut laetakse. Kui laadimise ajal ühtegi LEDi ei põle, on aku täis. Samas aga, kui LEDid põlevad või vilguvad punaselt, on akus või seadmes viga:

Üks punane LED põleb: aku on liiga kolm või liiga kuum. Kui aku on liiga külm, peab aku üles soojendama aeglaselt, viies selle näiteks tuppa. Akut ei tohi soojendada küttekeha peal! Kui aku on liiga kuum, tuleb aku maha jahutada. AL 300 ja AL 500 laadijatesse on sisse ehitatud jahutussüsteem, mis akut laadimise ajal jahutavad.

Kolm punast LEDi põlevad: seadme mootor on liiga kuum (näiteks trimmer). Enne töö jätkamist laske seadmel jahtuda.

Kolm punast LEDi vilguvad: seadme mootoris või elektriskeemis on viga. Seade tuleb viia STIHL autoriseeritud esindusse, kus spetsiaaltestrite abil viga tuvastatakse ning parandatakse.

Neli punast LEDi vilguvad: akus on viga. Ka sellisel juhul peaks aku viima autoriseeritud esindusse, kus viga tuvastatakse.

4. Mõista oma akulaadija indikaatorit: kui aku on asetatud laadijasse algab laadimisprotsess automaatselt. Laadijal olev LED-tulukesega indikaator viitab laadija töörežiimile.

Laadija LED põleb sekundiks roheliselt ja seejärel sekundiks punaselt: see näitab, et laadija teostab vooluvõrku ühendamisel süsteemikontrolli ning on täiesti normaalne.

Laadija LED põleb roheliselt: akut laetakse

Laadija LED vilgub punaselt: laadijas on viga. Laske oma akulaadija autoriseeritud edasimüüjal üle vaadata.

Laadijda LED ei põle, kuigi on vooluvõrku ühendatud: kui aku on täis laetud, lülitub laadija automaatselt välja.

Meie akude laadimisajad erinevate laadijatega on leitavad meie kodulehelt. NB! Reaalsed laadimisajad võivad mõningal määral erineda tabelis antust, kuna laadimisaeg võib aku temperatuurist sõltuda (liiga kuuma akut jahutatakse ennem jne).

5. Aku õige laadimine: Aku laadimine toimub kõige paremini temperatuurivahemikus 0°C kuni +40°C. Akut, mis on liiga külm või teisalt liiga kuum, ei ole võimalik laadida. Kui Teie aku on liiga kuum peale pikka tööperioodi, aitavad STIHL laadijad, millel on jahutusfunktsioon (AL300 ja AL500), kiirelt aku temperatuuri laadimiseks õigesse vahemikku viia. Lisaks on liitiumioon akudel üks eriline tunnus, nimelt nad on võimelised väga kiirelt laadima. See tagab selle, et aku laetakse kiirelt kuni 80% mahutavuseni täis, et saaksite tööd poolelijäänud kohast kiiremini jätkata.

6. Lühikesed laadimisajad on samuti võimalikud: STIHL akusid on võimalik ka probleemideta lühiajaliselt laadida, näiteks mõni minut, kui on vaja teha viimased liigutused seadmega, kuid aku sai just tühjaks. Akude lühiajalised laadimis“sutsakad“ ei mõjuta mitte mingil määral aku mahutavust või võimekust ning see on ka testimistega tõestatud. See tähendab ka seda, et aku võib laadijast iga kell välja võtta ja sellega tööd teha, olenemata aku laetuvusest.

7. Aku liigset tühjenemist ei pea kartma: Tänu STIHL akudele sisseehitatud akuelemendi pinge kontrollsüsteemidele ei pea aku liigset tühjenemist kartma, mis muudel juhtudel võib põhjustada märkimisväärset kahju akuelementidele. Kontrollsüsteem ei lase akuelementidel nii tühjaks minna ning lülitab aku ennem liigset tühjenemist välja. Tavaliselt juhtub see siis, kui aku laetuvusprotsent langeb 20%ni.

8. Akud säilitavad oma 100%lise mahutavuse isegi kiiretel ja lühikestel laadimistel: Aku laadimine näiteks STIHL AL500 kiirlaadijaga ei mõjuta aku eluiga mitte mingisugusel määral. Aktiivne ja kontrollitud aku jahutussüsteem laadimisel tähendab, et aku on laadimiseajal ühtlasi ka kaitstud. Akud laetakse kiirelt kuni 80% täituvuseni ning viimased 20% laetakse madalama pingega, et akuelemendid oleksid optimaalselt täis ning ei toimuks „ülelaadimist“, mis võib põhjustada akuelementide mahutavuse kadu. Seda kõike kontrollib laadija kontrollsüsteem. STIHL akusid on võimalik laadida mitmeid sadu kordi ilma, et nad kaotaksid midagi oma ettenähtud mahutavusest.

9. Aku õige hoiustamine töövälisel perioodil: Kui soovite akut töövälisel ajal hoiustada, tuleks see seadmest eemaldada ning asetada kuiva ja varjulisse kohta. Kui akut ei kasutata pikema aja jooksul, on soovituslik see panna hoiule laadimistasemega 40-60%, millele vastavat laadimisindikaatoril kaks rohelist LEDi. Aku tuleks hoiustada kuiva ja puhtana ning panna see elektrit mitte juhtiva pakendi sisse (näiteks pappkarp), mis kaitseb akut ühtlasi ka vee ja niiskuse eest. Akut tuleks hoiustada ka kinnises ruumis, mis võimaldaks seda ka lastele kättasaadavuse eest kaitsta. Akut võib hoiustada temperatuuril -10°C kuni +50°C.

10. Õige aku valimine Teie STIHL akutööriistale: Kui olete otsustanud soetada omale STIHL akutööriista, soovitab autoriseeritud STIHL esindus Teile alati optimaalseimat komplekti sobida seadme ja aku näol. Aku valik sõltub suuresti ka tehtavatest töödest ning seadme soetamise eesmärgist. Alati ei ole mõistlik valida kõige võimsam aku. Olenevalt tööst, võib oluliseks määrajaks olla näiteks seadme väiksem kaal, mis puhul on mõistlik valida väiksema mahutavusega aku, mis on ka kergem (vähem akuelemente). Kui võtta näiteks akuga hekipügaja, siis väiksema ja kergema akuga on seda tööriista oluliselt mugavam ja lihtsam kasutada. Teisalt aga akutööriistad, mis vajavad rohkem energiat, nagu näiteks puhurid ja saed, on mõistlik varustada võimsamate akudega. Anname siinkohal näite seletuseks: STIHL Compact tooteseeria akuga AK 20 on võimalik kaks korda kauem tööd teha, kui AK 10 akuga. Seevastu on aga AK 10 aku kaal vaid 0,8kg, mis on oluliselt kergem, kui AK 20 oma 1,2kg kaaluga. Kui olete valimas akut mõelge kindlasti ka sellele, kas Teil on võimalus akut tööpauside ajal kiirelt laadida või on Teil vaja akuga pikemat aega järjest tööd teha (kodust, laadijast eemal). Paljudel juhtudel on ka kaks kerget akut ahvatlev võimalus.

Tutvu STIHLi akuseadmete valikuga